Nội thất Dung Thủy hưởng ứng Lễ kỉ niệm 70 năm Giải phóng Điện Biên(1954-2024)

chiến thắng Điện Biên

Nhân dịp lễ kỉ niệm 70 năm Giải phóng Điện Biên(1954-2024), Nội thất Dung Thủy có nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa.

1. Bài học lịch sử và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

chiến thắng Điện Biên

Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954 đã giáng đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Ngày 7.5 đã đi vào lịch sử, trở thành sự kiện đặc biệt của đất nước, của nhân loại như một mốc son chói lọi mang ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng, về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng. Điện Biên Phủ không chỉ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ 20, mà còn đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân – đế quốc.

Đồng thời, Chiến thắng Điện Biên Phủ còn để lại nhiều bài học quý báu, sống động, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Đó là bài học về tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn, đè bẹp cả bộ máy chiến tranh khổng lồ của kẻ xâm lược; bài học về phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; về phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và sáng tạo trong tìm tòi, xác định đường lối cách mạng, đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam; về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân – nông dân – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài học đó không chỉ có giá trị to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ – Khát vọng non sông” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức sáng qua 24.4, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủẢnh: TTXVN
Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ – Khát vọng non sông” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức sáng qua 24.4, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủẢnh: TTXVN

Chính vì vậy, khi nhắc đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong mỗi trái tim người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ ngày nay nói riêng đều dâng trào niềm kiêu hãnh, tự hào về chiến công hiển hách, tinh thần quật khởi của cha anh, có sức lan tỏa mạnh mẽ trở thành một trong những động lực tinh thần to lớn giúp thế hệ trẻ ngày nay có thêm điểm tựa để tích cực rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để mỗi người dân Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học quý giá của chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay.

Là lớp thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hoàn toàn thống nhất, tuy không được chứng kiến những thời khắc hào hùng, oanh liệt của cha anh, nhưng qua những thước phim tư liệu, những nhân chứng lịch sử…, thế hệ trẻ chúng ta đã cảm nhận sâu sắc về giá trị lịch sử to lớn và những bài học ý nghĩa mà Chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần nêu cao lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, không cam chịu nghèo nàn và lạc hậu, quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy trí thông minh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, luôn gắn lý luận với thực tiễn, thấm nhuần quan điểm coi thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, luôn bám sát thực tiễn, phân tích đúng đắn những phát triển mới của tình hình thế giới và trong nước để từ đó tổng kết thực tiễn, phát triển sáng tạo lý luận. Khi thực tiễn đã thay đổi thì mục tiêu xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vẫn giữ vững, nhưng kiên quyết thay đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách, biện pháp không còn phù hợp, không có hiệu quả dù có những vấn đề đã thành quyết định, nghị quyết. Không chủ quan, duy ý chí, không bảo thủ giáo điều, dừng lại ở nhận thức và quan điểm cũ lỗi thời. Có như vậy mới đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi, viết tiếp thêm trang sử hào hùng của dân tộc ta trong bối cảnh hiện nay.

Cùng với đó là ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh. Biến quyết tâm thành hành động, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quá trình hội nhập quốc tế, nhanh chóng đưa nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã căn dặn năm xưa.

Để làm được điều đó, thế hệ trẻ phải rèn đức luyện tài, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng ý chí và nghị lực từ sự noi gương thế hệ cha anh đi trước, cống hiến hết sức mình cho công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội, làm cho quê hương thêm giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Dù trên cương vị nào đi chăng nữa, mỗi bạn trẻ chúng ta hôm nay phải luôn ý thức rằng cha anh chúng ta đã đổ biết bao xương máu mới đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi biên cương bờ cõi, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ hòa bình, độc lập chủ quyền quốc gia, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên tầm khu vực và thế giới. Trong bối cảnh quốc tế, tình hình khu vực và trong nước còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch vẫn không chịu từ bỏ âm mưu phá hoại nền độc lập, tự chủ của nước ta. Để giữ gìn và phát huy những thành quả do cha ông ta để lại, mỗi bạn trẻ cần cố gắng, nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, lên án, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật lịch sử nước nhà nói chung và sự thật Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng của các thế lực thù địch.

Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta, trong đó có lớp thanh niên ngày nay sẽ kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh, nêu cao tinh thần cách mạng, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo để có những thành công rực rỡ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Ngày của Mẹ 2024 nên tặng quà gì?

2. Nội thất Dung Thủy hưởng ứng Lễ kỉ niệm 70 năm Giải phóng Điện Biên(1954-2024)

HI vọng với chương trình ý nghĩa này, đất nước ta sẽ ngày càng ấm no, thịnh vượng.

Bài viết này có ích với bạn không?

Nhấp tim để đánh giá!

Trung bình đánh giá 0 / 5. 0


Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn:

Nội Thất Dung Thủy

  • Showroom: số 36A đường trung tâm dịch vụ Phùng Xá, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
  • Hotline: 0967.465.594/0973.210.015
  • Website: noithatdungthuy.com
Chia sẻ ngay cho bạn bè